2018-11-16

Adaptacja i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Buku na cele kulturalneProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej synagogi na potrzeby kulturalno-społeczne. Projekt obejmował również zakup niezbędnego wyposażenia obiektu oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Przedsięwzięcie zakładało nadanie nowych funkcjonalności synagodze obejmujących: część dla stałej wystawy muzealnej zlokalizowanej na antresoli oraz przestrzeni na parterze budynku dla wystaw czasowych i różnych wydarzeń kulturalno-społecznych, a także uruchomienie pracowni digitalizacji. Dodatkowo zmodernizowany został budynek toalet publicznych, jako zaplecze sanitarne dla obiektu.


W budynku dawnej synagogi powstał nowoczesny obiekt pełniący funkcje kulturalno-wystawiennicze. Parter budynku jest wielofunkcyjny z możliwością zmian aranżacji wnętrza. W zależności od aranżacji może pełnić funkcje:
1. Sali konferenycjno-koncertowej na maks. 100 osób z wykorzystaniem krzeseł składanych, wyposażonej w ruchomy ekran, rzutnik, nagłośnienie i składany podest, siedziska.
2. Sali wystawienniczej z mobilnymi ścianami działowymi.


Zobacz także:
http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/adaptacja-i-wyposazenie-zabytkowego-budynku-synagogi-w-buku-na-cele-kulturalne ›


Tagi:
Buk, Kultura, ZIT
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5