2018-11-15

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w KórnikuProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania
Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynku oświatowego w Kórniku, który zbudowany został w latach 50-tych i pierwotnie służył Szkole Podstawowej. Zbudowany w technologii tradycyjnej podlegał wielokrotnie adaptacji i rozbudowie. Ostatnio budynek podzielony był na 2 odrębne placówki (rozdzielone ścianami): SP i Gimnazjum. Od grudnia 2017 roku Gimnazjum zostało zlikwidowane, a w budynku funkcjonuje SP z oddziałami gimnazjalnymi. Termomodernizacji podlegała część budynku należąca do SP i część zajmowana wcześniej przez Gimnazjum. Jest to budynek 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, dach nad częścią budynku jest wielospadowy - stromy, nad częścią - płaski. Z projektu wyłączone zostały: część budynku dobudowana w 2011r., sala gimnastyczna i mieszczące się za nią pomieszczenia przeznaczone dla oddziału "0".Zakres prac obejmował głównie:
1. Ocieplenie: ścian zewn.(styropian gr.14cm z wykonaniem nowej elewacji),ścian zewn. przyziemia (styropian gr.14cm z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych),poddasza (wełna mineralna gr.18cm z ułożeniem warstw sufitu),stropodachu płaskiego (styropian gr.18cm z ułożeniem warstw pokrycia dachu oraz z wykonaniem opierzeń).
2. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową z wymianą parapetów wewn. i zewn.
3. Modernizację instalacji c.o.(z wymianą grzejników na nowe wyposażone w zawory termostatyczne) i instalacji wodnej.
4. Modernizację kotłowni (z wymianą piecy).
5. Montaż instalacji OZE–pomp ciepła powietrze-woda dla potrzeb c.w.u.
6. Wykonanie nowej instalacji odgromowej i oświetlenia zew.
7. Wymianę i odsunięcie rur spustowych od elewacji wraz z przeróbką rewizji.
8. Remont naświetli i zejścia do kotłowni.
9. Odmalowanie pomieszczeń i uzupełnienie posadzek-prace związane z wymianą okien i instalacji.


Zobacz także:
http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/kompleksowa-modernizacja-energetyczna-budynku-szkoly-podstawowej-nr-1-i-gimnazjum-w-korniku ›


Tagi:
Edukacja, Kórnik, Ochrona środowiska, ZIT
 - 1
 - 2