2018-11-14

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 6 w ŚremieProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania

Zakres projektu:

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie:
1. Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych części A, B, Ł i sali gimnastycznej, stropodachu i dachu Sali gimnastycznej.
2. Wymiana drzwi o łącznej powierzchni 55,72 m2.
3. Wymiana okien o łącznej powierzchni 1 080,01 m2.
4. Modernizacja instalacji c.o.: modernizacja automatyki węzła, modernizacja instalacji c.o. oparta o grzejniki płytowe i wyposażona w zawory termostatyczne układ hydrauliczny.
5. Wprowadzenie usprawnień w zakresie oświetlenia i instalacji PV: zastosowanie świetlówek kompaktowych z zapłonem elektronicznym bądź żarówek LED w miejsce tradycyjnych opraw świetlówkowych oraz opraw z żarowymi źródłami światła (1 554szt.), instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 4,860 kWh (18 szt. modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych PV).

Wynikiem realizacji ww. zadań będzie zmniejszenie rocznego zapotrzebowania budynku na energię cieplną o 46,74% natomiast na energię elektryczną 66,81%
Zobacz także:
http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/termomodernizacja-szkoly-podstawowej-nr-6-w-sremie ›


Tagi:
Edukacja, Ochrona środowiska, Śrem, ZIT
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4