2018-09-21

Niskoemisyjny CzerwonakGmina Czerwonak realizuje cztery projekty dotyczące wspierania strategii niskoemisyjnych, w tym mobilności miejskiej. W ich ramach powstaną cztery punkty przesiadkowe przy przystankach kolejowych. Wytypowane lokalizacje to Czerwonak, Owińska, Bolechowo i Czerwonak Osiedle. Obiekty te będą wyposażone w parkingi Park&Ride, Bike&Ride, wiaty przystankowe oraz systemy informacji pasażerskiej. Tematyce tej poświęcono konferencję zorganizowana 19 września 2018 roku przez Urząd Gminy Czerwonak.

Oprócz nakładów na infrastrukturę gmina planuje zakup trzech autobusów niskoemisyjnych, które będą dowozić pasażerów do węzłów przesiadkowych, a ich rozkład będzie dostosowany do rozkładu jazdy pociągów. Istotnym elementem tych projektów jest także budowa ponad 8 km ścieżek rowerowych, w tym ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie, czy ulicy Obornickiej w Bolechowie.

Wśród głównych korzyści, płynących z tych inwestycji, wskazać należy integrację różnych środków transportu, skrócenie czasu dojazdów do pracy i szkoły, a także zwiększenie udziału przejazdów transportem publicznym oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróży.

Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 19 mln zł z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania ze środków WRPO na lata 2014-2020.

Utworzone punkty przesiadkowe razem z połączeniami kolejowymi funkcjonującymi w ramach Poznańskiej Kolej Metropolitalnej (PKM) z pewnością zachęcą osoby dojeżdżające na co dzień do Poznania z gmin Metropolii Poznań, w tym Gminy Czerwonak, do zamiany środka transportu z samochodu na pociąg.

Konferencja obfitowała w ciekawe prelekcje, dotycbzące promowania niskoemisyjnych form przemieszczania się i inwestycji z tym związanych. Otworzył ją Wójt Gminy Czerwonak, pan Jacek Sommerfeld. Następnie pan Bogdan Frąckowiak, pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań do spraw Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w imieniu Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego pana Wojciecha Jankowiaka oraz Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, przedstawił genezę powstania oraz perspektywy rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zastępca Gminy Czerwonak pan Janusz Andrzejewski zaprezentował inwestycje okołodworcowe Gminy Czerwonak wsparte w ramach ZIT. W dalszej części konferencji przedstawione zostały prezentacje dotyczące koncepcji tworzenia węzłów przesiadkowych w ramach ZIT oraz rozwiązań niskoemisyjnych zastosowanych w Firmie Solaris.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Radni Gminy, dyrektorzy i przedstawiciele szkół, prezesi i dyrektorzy firm, pracownicy Gminy, seniorzy, mieszkańcy Gminy.

Tagi:
Bolechowo, Czerwonak, Działalność, Infrastruktura transportowa, konferencja, Kórnik, miejski obszar funckjonalny, Mosina, Owińska, Poznańska Kolej Metropolitalna, Solaris, węzły przesiadkowe, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4