Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2017-07-13

Kolejne posiedzenia Metropolitalnej Komisji PlanistycznejDnia 28 czerwca odbyło się posiedzenie Metropolitalnej Komisji Planistycznej. Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez Przewodniczącego Komisji Pana Łukasza Mikuły dotychczasowych rezultatów prac Komisji, które dotyczyły gmin: Luboń, Buk i Puszczykowo. Tematem obrad było również wypracowanie rekomendacji do opinii Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań w sprawie projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego MOF Poznania. Treść rekomendacji.

Na kolejnym spotkaniu, w dniu 10 lipca omówiono kwestię opinii w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki. Treść opinii.

Tagi:
Buk, Luboń, Metropolitalna Komisja Planistyczna, Oborniki, Planowanie przestrzenne, Puszczykowo, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego