2018-07-17

Jak prawidłowo realizować zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych - nowy poradnikOpublikowano nowy podręcznik przydatny w zakresie udzielania zamówień w ramach projektu "Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020".

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. Przede wszystkim dla beneficjentów czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie. Może być pomocą dla instytucji odpowiedzialnych za kontrolę projektów i korygowanie wydatków.

Poniżej znajdą Państwo również link do wzorów list sprawdzających w zakresie prawidłowości stosowania przez beneficjentów zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku do stosowania przez beneficjentów. Stosowanie list sprawdzających nie jest obligatoryjne, jednak może okazać się bardzo pomocne we właściwym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektów.

Załączniki:
Lista_sprawdzajaca_rozeznanie_rynku.pdf [32.17 KB]
Lista_sprawdzajaca_zasada_konkurencyjnosci.pdf [44.15 KB]
Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta.pdf [1.56 MB]
Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf [666.30 KB]


Tagi:
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Edukacja, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Europejski Fundusz Społeczny, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Ogłoszenia, Pobiedziska, podręcznik, Poznań, projekt, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne, zamówienia udzielane