2018-08-20

Otwarcie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Kostrzynie zrealizowanego z dofinansowaniem ZITW dniu 17 sierpnia br. miało miejsce uroczyste otwarcie węzła przesiadkowego w Kostrzynie, finansowanego ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). W wydarzeniu zorganizowanym przez Gminę Kostrzyn przy okazji rodzinnego pikniku ekologicznego pt. „Baną bliżej” wzięli udział m.in. Wicemarszałkowie Województwa Wojciech Jankowiak i Maciej Sytek, Starosta Poznański Jan Grabkowski, poseł Bartłomiej Wróblewski oraz Burmistrz Szymon Matysek.

Przypomnijmy, że projekt pt. „Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej z układem drogowym i ścieżką rowerową oraz komunikacją publiczną w Gminie Kostrzyn” został zrealizowany przez Gmina Kostrzyn w ramach poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).

Inwestycja objęła stworzenie węzła przesiadkowego w Kostrzynie w ciągu linii kolejowej Poznań-Warszawa. Wśród celów realizacji projektu wymienić należy przede wszystkim skrócenie czasu podróży pasażerów, ale również zwiększenie integracji różnych środków transportu, zwiększenie płynności ruchu pojazdów transportu publicznego i zlikwidowanie przeszkód w ruchy, wzrost bezpieczeństwa podróżnych oraz dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Zakres przedsięwzięcia objął budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego w Kostrzynie w ciągu ulicy Warszawskiej i Ogrodowej wraz z układem drogowym i ścieżką rowerową. W ramach tego zadania zostały przebudowane ul. Warszawska, Ogrodowa i Dworcowa oraz łącznik ul. Ogrodowej i Warszawskiej wraz z infrastrukturą, tworząc w ten sposób ZWP. Przebudowano nawierzchnie dróg, zjazdy, wybudowano lub przebudowano chodniki w ciągu ul. Warszawskiej, Ogrodowej, Dworcowej. Powstały miejsca parkingowe P&R w ul. Warszawskiej (19 miejsc), Ogrodowa (43 miejsca oraz 10 w jezdni), łącznik (34 miejsca). Infrastruktura rowerowa wzbogaciła się o nowe parkingi B&R przy ul. Warszawskiej (20 miejsc). Przebudowano lub wybudowano kanalizację deszczową i teletechniczną na ul. Warszawskiej i Ogrodowej a modernizacji poddano 28 punktów świetlnych. W ulicy Warszawskiej powstała ścieżka rowerowa, wydzielono zatoki i wyspy oraz przebudowano skrzyżowanie ul. Warszawskiej i Dworcowej. Całość wzbogacono o nową mała architekturę zwiększająca komfort pasażerów i ergonomię przestrzeni.

W ramach projektu zakupiono także 4 niskoemisyjne autobusy hybrydowe spełniające normy czystości spalin EURO 6 i wyposażone w klimatyzację, WiFi oraz elektroniczne tablice informacyjne.

W ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zrealizowano m.in.: wspomniane wydarzenie „Baną bliżej” promujące komunikację kolejową jako środek transportu do Poznania oraz konkurs z nagrodami „Przesiądź się na rower” promujący transport rowerowy.

Co bardzo istotne zrealizowane infrastruktura i zakupiony sprzęt spełniają zasady uniwersalnego projektowania i uwzględniają rozwiązania zwiększające dostępność. Parkingi posiadają specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i obniżone krawężniki oraz tablice informacyjne z inskrypcjami w alfabecie Braille’a. Zakupione autobusy niskopodłogowe przystosowane są do przewożenia osób o obniżonej mobilności. Zamontowane infokioski dostosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych (syntezator mowy, klawiatura Braille’a). Osobom niewidomym łatwiej będzie korzystać z węzła dzięki realizacji płyt naprowadzających na terenie przystanków komunikacji autobusowej. Z kolei z myślą o wszystkich osobach niepełnosprawnych i seniorach zrealizowano specjalne przysiadaki (wysokie ławki) umożliwiające krótki odpoczynek w czasie dojścia do dworca.

W ramach działań komplementarnych do projektu realizowana będzie wraz z PKP PLK budowa tunelu w Kostrzynie umożliwiającego bezkolizyjny przejazd pod linią kolejową E20 Poznań-Warszawa. Przedsięwzięcie zakłada powstanie tunelu między dwoma przejazdami w ul. Grunwaldzkiej i ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z budową nowego układu drogowego między innymi poprzez połączenie ulic 3 Maja i Akacjowej. Nowy tunel poprawi płynność ruchu oraz bezpieczeństwo podróżnych, gdyż jego oddanie umożliwi likwidację dwóch przejazdów kolejowych na drogach powiatowych.

Efekty realizacji projektu: • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.

 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 1,26 km

 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 4 szt.

 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 124 osoby

 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 1 szt.

 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 106 szt.

 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 7 szt.

 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.

 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 20 szt.

 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 0,82 km

 • Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 28 szt.

 • Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 1 szt.

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 190,07 ton CO2Tagi:
Infrastruktura transportowa, Kostrzyn, otwarcie, Poznańska Kolej Metropolitalna, węzły przesiadkowe, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6