2018-02-01

W stronę miasta pięknegoTrwa, zaplanowana na 1 i 2 lutego, konferencja zatytułowana "W stronę miasta pięknego". Konferencja odbywa się w ramach "Dnia Urbanisty" - w czasie trwania Targów Budma.

Pierwszego dnia ogłoszono wyniki organizowanych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu konkursów "Moja Wielkopolska" oraz "Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce". W pierwszym konkursie najwyżej oceniono pracę Łukasza Gąski - studenta z Politechniki Poznańskiej zatytułowaną "Projekt zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szałe. Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania terenu wokół jeziora" natomiast w drugim konkursie pierwsze miejsce przyznano miastu Poznań za projekt "Zagospodarowanie południowej części starego koryta Warty" (powstanie parku). Trzecie miejsce w tym konkursie zajęło miasto Luboń za realizację projektu "Plaża miejska w Luboniu".

Dalsza część pierwszego dnia konferencji poświęcona była omówieniu zmian w przepisach legislacyjnych w zakresie planowania przestrzennego. Prezentacja przedstawiona przez Michała Leszczyńskiego, Dyrektora departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wywołała wiele dyskusji. Zmiany mają dotyczyć m.in. procedur związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, ponadto nowa ustawa ma wprowadzić pojęcie Obszarów Zorganizowanego Inwestowania, a także obowiązek cyfryzacji planowania przestrzennego. Planuje się wprowadzenie nowych zasad sporządzania projektu budowlanego, ponadto, jeśli przepisy wejdą w życie, zacznie obowiązywać Kodeks urbanistyczno-budowlany. Proponowane zmiany mają mieć na celu zastąpienie przepisów ustawy z 2003 roku, które w ocenie urbanistów są złe i już dawno powinny być zmienione. Cześć z uczestników konferencji była zdania, że wystarczyło w niewielkim stopniu znowelizować ustawę z 2003 roku, inni twierdzili, że wprowadzenie tak dużych zmian jest konieczne.

Drugi dzień konferencji

Drugi dzień konferencji cieszył się nie mniejszym zainteresowaniem, niż pierwszy. Pierwszą sesję zapoczątkowało wystąpienie Huuba Droogha, gościa z Holandii. Prelegent przedstawił ciekawe podejście do opartej na społecznym konsensusie współpracy mającej na celu ochronę krajobrazu, nazywane w kraju tulipanów "polder model". Były Prezydent Poznania, Ryszard Grobelny, zwrócił uwagę na indywidualne koszty wdrażania ustawy krajobrazowej i wskazał na potrzebę przygotowania swoistego biznesplanu poprzedzającego przyjęcie uchwały krajobrazowej przez konkretny samorząd. Planiści z Gdańska, Warszawy i Łodzi, zajmujący się przygotowaniem projektów uchwał krajobrazowych, w sposób obrazowy ukazywali długość trwania procedury samego uzgodnienia zapisów uchwał. Proces ten, w niektórych przypadkach, przekroczył już dwa lata. Wyjątkowo inspirująca okazała się także opowieść Andrzeja Ćwieka - burmistrza uzdrowiskowego Nałęczowa. Burmistrz, z zawodu specjalista ds. reklamy od ponad 10 lat metodą konsensusu zrealizował oparty na umowie społecznej model kształtowania krajobrazu miejskiego bez krzykliwych reklam. Tutaj jednak, oprócz umiejętności dialogu z mieszkańcami, kluczem do sukcesu okazały się także status uzdrowiska i specyfika lokalnej gospodarki. Mieszkańcy zrozumieli bowiem, że harmonijne kształtowanie przestrzeni publicznych jest nie tylko estetyczne, ale i pomaga przyciągnąć turystów.

Współorganizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Tagi:
Estetyka przestrzeni, konkurs, Luboń, Politechnika Poznańska, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5