2017-07-10

Kolejne umowy podpisaneOkoło 45 mln zł będzie kosztować realizacja inwestycji, które otrzymały dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla MOF Poznania na podstawie umów podpisanych 7 lipca br. Wysokość dofinansowania dla sześciu projektów wyniesie około 35 mln zł.

Projekty obejmują budowę węzłów przesiadkowych, parkingów P&R (Park & Ride) i B&R (Bike & Ride) wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych, dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, a także zakup taboru niskoemisyjnego.

Celem zaplanowanych inwestycji jest m.in. zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza co ma doprowadzić do zwiększenia atrakcyjności, komfortu oraz bezpieczeństwa transportu zbiorowego. Końcowym efektem ma być poprawa poziomu i jakość życia mieszkańców obszaru Metropolii Poznań.

Umowy podpisali: Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Jacek Sommerfeld, wójt Gminy Czerwonak, Adrian Napierała, wójt Gminy Dopiewo, Grzegorz Wojtera, wójt Gminy Suchy Las oraz Jerzy Lechnerowski, burmistrz Miasta i Gminy Kórnik.

- To jest już druga odsłona przedsięwzięć związanych z rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych Aglomeracji Poznańskiej, realizowanych przy wsparciu środków unijnych z WRPO 2014+ w ramach ZIT dla MOF Poznania. W ten sposób tworzymy dobre podstawy do budowy Kolei Metropolitalnej. Naszym nadrzędnym celem jest udrożnienie przepływu mieszkańców w obrębie metropolii, a także obniżenie emisji CO₂ - m.in. poprzez zakup nowego taboru autobusowego - powiedział marszałek Marek Woźniak.

Wszystkie projekty, których dotyczyły umowy dotyczą poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF", a dofinansowane zostały z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+.

Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF" Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 138 mln zł.

W ramach podpisanych umów dofinansowanie otrzymały projekty:
Na terenie gminy Czerwonak:

- Projekt: "Węzeł przesiadkowy Czerwonak", całkowita wartość Projektu: 4 191 991,91 zł; kwota dofinansowania z EFRR: 3 498 091,62 zł

- Projekt: "Węzeł przesiadkowy Owińska"; całkowita wartość Projektu: 11 156 887,54 zł. Kwota dofinansowania z EFRR: 9 450 705,90 zł

- "Węzeł przesiadkowy Bolechowo"; całkowita wartość Projektu: 4 713 420,27 zł. Kwota dofinansowania z EFRR: 4 006 407,22 zł
Na terenie gminy Dopiewo

- Projekt: "Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Dopiewo - stacja Palędzie i stacja Dopiewo"

Całkowita wartość Projektu: 11 869 629,92 zł. Kwota dofinansowania z EFRR: 7 672 855,81 zł
Na terenie gminy Suchy Las

- Projekt: "Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła"

Całkowita wartość Projektu: 8 164 924,60 zł. Kwota dofinansowania z EFRR: 6 607 835,91 zł
Na terenie gminy Kórnik

- Projekt: "Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego".

Całkowita wartość Projektu: 4 913 131,59 zł. Kwota dofinansowania z EFRR: 3 785 161,85 zł

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument wsparcia rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych zaproponowany przez Komisją Europejską w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą rozwiązywać wspólne problemy.

Od 2015 roku, jako Związek ZIT, Stowarzyszenie pełni rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy Porozumienia w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w ramach programu regionalnego.

Tagi:
bike and ride, Czerwonak, dofinansowanie, Dopiewo, Działalność, Infrastruktura transportowa, Kórnik, mobilność miejska, Ogłoszenia, park and ride, Poznańska Kolej Metropolitalna, Suchy Las, ścieżki rowerowe, Transport indywidualny i zbiorowy, umowy, węzły przesiadkowe, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1