2017-10-02

Kolejne miliony dofinansowania57 milionów unijnego dofinansowania z WRPO na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania otrzymały samorządy, współtworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Umowy, na podstawie których przyznano dofinansowanie podpisano 29 września br. w Urzędzie Marszałkowskim. Dokumenty podpisali, jako przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a z drugiej strony włodarze miast i gmin - beneficjentów. Umowy dotyczą projektów realizowanych w ramach Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" oraz 4.4.3 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania". Łączny koszt realizacji inwestycji, które otrzymają dofinansowanie w wysokości blisko 57 mln zł wynosi prawie 80 mln zł. Inwestycje związane z transportem publicznym wsparte zostaną kwotą 50 mln zł, natomiast projekty z obszaru dziedzictwa kulturowego ponad 7 mln zł.
W ramach Poddziałania 3.3.3 Beneficjentami udzielonej pomocy są Miasto Luboń, Gmina Oborniki, Miasto Poznań oraz spółka Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. Natomiast w ramach 4.4.3 Beneficjentami udzielonej pomocy są Gmina Suchy Las, Miasto Puszczykowo oraz Gmina Swarzędz.
W ramach Poddziałania 3.3.3 umowy o dofinansowanie dotyczą projektów inwestycyjnych w zakresie wspierania strategii niskoemisyjnych, w tym mobilności miejskiej. W ramach tego poddziałania dofinansowanie uzyskał projekt w ramach którego w Poznaniu powstaną 3 obiekty parkingowe typu "Parkuj i Jedź" (P&R) w lokalizacjach: Św. Michała (rejon ul. Św. Michała, Warszawska i Świętojańska), Strzeszyn (rejon przystanku kolejowego Poznań Strzeszyn ograniczonego od północy ul. Biskupińską), rondo Starołęka (rejon ul. Hetmańska, Starołęcka i Wagrowska). Ponadto w Poznaniu, w ramach projektu pozakonkursowego dofinansowanie otrzymała budowa i przebudowa ciągu rowerowo-pieszego Wartostrada po obu stronach rzeki Warty w Poznaniu, od Mostu Lecha na północy do Mostu Przemysła na południu. W ramach Poddziałania 3.3.3 podpisano też umowy na dofinansowanie zakupu 5 niskopodłogowych autobusów EURO 6, przez Komunikację Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS Sp. z o.o. oraz utworzenie na terenie gminy Tarnowo Podgórne 5 zintegrowanych węzłów przesiadkowych (Kokoszyn, Ceradz Kościelny, Lusowo, Sady i Przeźmierowo). Dofinansowany zostanie też zakup 5 nowoczesnych wydajnych i niskoemisyjnych pojazdów komunikacji miejskiej, w tym trzy o napędzie hybrydowym oraz dwa o napędzie konwencjonalnym przez Przedsiębiorstwo Transportowe Translub sp. z. o. o. w Luboniu. W ramach tego poddziałania podpisano też umowę z gminą Oborniki na dofinansowanie budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w Wargowie oraz rozbudowę zintegrowanego węzła w Obornikach.
Nadrzędnym celem projektów realizowanych w ramach Poddziałania tj. 4.4.3 "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania" jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące ich stan. W ramach tego poddziałania 29 września podpisano umowę na dofinansowanie prowadzonych przez Gminę Suchy Las prac adaptacyjnych wraz z rozbudową historycznego budynku znajdującego się w Chludowie. Po zakończeniu prac w obiekcie powstanie ośrodek kulturalnej działalności gminy. Ponadto w ramach tego poddziałania Miasto Puszczykowo uzyskało dofinansowanie do projektu dotyczącego odrestaurowania zabytkowej willi "Mimoza" w Puszczykowie, a Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowanie na adaptację, poprzez przebudowę oraz działania rewitalizacyjne, budynku dawnej remizy strażackiej na cele instytucji kultury - Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki.

Tagi:
dofinansowanie, Luboń, mobilność miejska, Oborniki, Ogłoszenia, park and ride, Poznań, Puszczykowo, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1
 - 2