2011-09-29

Zarząd Stowarzyszenia "Metropolia Poznań" poszukuje kandydatów na stanowisko Dyrektor Biura Stowarzyszenia "Metropolia Poznań".Oferty prosimy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, do 3 października 2011 r. (godz. 15.30) w zamkniętej kopercie z napisem "Metropolia Poznań". W przypadku przesyłki listownej decyduje data wpływu.

Zakres podstawowych zadań:
organizacja pracy i zarządzanie biurem, realizacja założonych celów i zadań
ścisła współpraca z Zarządem, w tym m.in. przygotowywanie planów działań biura Stowarzyszenia, ich realizacja oraz sporządzanie sprawozdań
reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego, mediami
koordynacja prac związanych z obsługą administracyjną Stowarzyszenia, w tym m.in.: prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą zgromadzeń, spotkań, konferencji, wystaw przygotowywanych przez Stowarzyszenie, prowadzenie działań promocyjnych, przygotowywanie prezentacji
zapewnienie skutecznej komunikacji między członkami Stowarzyszenia
przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń
zarządzanie budżetem Stowarzyszenia

Wymagania:

Niezbędne:
wykształcenie wyższe
minimum pięcioletni staż pracy, w tym doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub w zadaniach o charakterze organizatorskim
dobra znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej
umiejętność dobrej organizacji pracy i podejmowania decyzji
wysoki poziom umiejętności społecznych i zarządczych
znajomość języka obcego

Dodatkowe:
studia podyplomowe - zarządzanie, zarządzanie projektem
doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
dobra znajomość ustawy o stowarzyszeniach

Oferty osób ubiegających się o ww. stanowisko powinny zawierać:
CV i list motywacyjny
zarys koncepcji organizacji Biura oraz rozwoju i funkcjonowania Stowarzyszenia
kserokopie świadectw pracy
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa)
oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)

Tagi:
biuro, Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Ogłoszenia, Pobiedziska, Powiat poznański, Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne, Zarząd Stowarzyszenia