Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2017-02-22

Zmiany w Strategii ZITW trakcie posiedzenia Rady Metropolii, które odbyło się w Sali Białej UM w Poznaniu 21 lutego 2017 r. m.in. głosowano zmiany do Strategii ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania). Zmiany w Strategii wprowadzone zostały na wniosek jednostek samorządu terytorialnego (jst). W kilku przypadkach od wprowadzania zmian, po wcześniejszej, krótkiej dyskusji, odstąpiono.

Na realizację projektów, które zawarte są w Strategii ZIT przeznaczono dofinansowanie na poziomie ponad 800 mln zł. Na 74 proc. tych środków ogłoszone zostały konkursy, na 65,9 proc. złożono wnioski, umowy podpisano na projekty wykorzystujące 15,4 proc., natomiast na 4,34 proc. złożono wnioski o płatność.
Do końca stycznia br. jst miały czas na zgłaszanie propozycji zmian do Strategii ZIT. Zgłoszono 26 poprawek. Każda z nich rozpatrywana była w trakcie posiedzenia Rady. Przyjęto m.in. zmianę, która umożliwia zgłoszenie przez Miasto Poznań wniosku o dofinansowanie projektu przebudowy Ronda Rataje. Do dokumentu została też wpisana poprawka zgłoszona przez gminę Śrem. Zgodnie z jej zapisem dofinansowane mają być niskoemisyjne jednostki pływające służące dla dowożenia pasażerów. Inna poprawka umożliwia Miastu Poznań, Powiatowi Poznańskiemu i gminie Komorniki zapewnienie dofinansowania w ramach realizacji Poznańska Kolej Metropolitalna projektu pt. Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20. Projekt ten ma być dofinansowany w trybie pozakonkursowym.
Wszystkie zmiany w Strategii ZIT muszą być zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i przez Ministerstwo Rozwoju. Odpowiedzi ze stanowiskiem w sprawie zmian powinny nadejść do Biura Stowarzyszenia w ciągu ok. 1,5 miesiąca.
W kolejnej części posiedzenia Rada podjęła uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego  Metropolii Poznań" oraz w sprawie powołania Metropolitalnej Komisji Planistycznej.
Poznań posiada uchwalony przez radę miasta dokument określający standardy rowerowe dla miasta. W trakcie posiedzenia Rady podjęto uchwałę w sprawie rekomendacji dla standardów rowerowych Metropolii Poznań, dla których wzorem są standardy dla Poznania. Kontynuując temat rowerowy uczestnicy spotkania dyskutowali nad uruchomieniem systemu wypożyczalni rowerów publicznych na obszarze Metropolii Poznań.

Tagi:
dofinansowanie, Działalność, Komorniki, Powiat poznański, Poznań, Poznańska Kolej Metropolitalna, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1