Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-02-23

Wsparcie dla studentów z BiałorusiMarszałek Marek Woźniak podpisał dzisiaj porozumienie z prof. dr. hab. Rafałem Witkowskim, prorektorem ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na mocy którego Województwo Wielkopolskie przekaże uczelni w 2021 roku środki finansowe na stypendia dla studentów z Białorusi.

– Podpisanie porozumienia to szczęśliwy finał tego, co rozpoczęło się we wrześniu ubiegłego roku, przy okazji przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie wolnej Białorusi. Wówczas odbywały się protesty przeciwko nieuczciwym wynikom wyborów prezydenckich w tym kraju. Widzimy aspiracje młodych Białorusinów do życia w państwie opierającym się na demokratycznym modelu. Wielu z nich chce być obywatelami Europy i świata. Cieszymy się, że za pośrednictwem poznańskiej uczelni możemy udzielić im wsparcia w tych dążeniach – powiedział marszałek Marek Woźniak. – Zabezpieczyliśmy w budżecie województwa 198 tys. zł, które przeznaczamy na dotację celową dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Środki te zostaną przeznaczone na stypendia dla 22 studentów pierwszego roku z Białorusi, które wypłacane będą przez okres 9 miesięcy, z pominięciem okresu wakacyjnego – mówił marszałek. – Nie wykluczam, że będziemy te działania kontynuować w następnych latach. Wcześniej jednak chcielibyśmy zdiagnozować i ocenić efekty naszej pomocy.
Profesor Rafał Witkowski podkreślił, że porozumienie, to bardzo dobry przykład współpracy uczelni i Samorządu Województwa Wielkopolskiego i tego, że potrafimy znaleźć wspólny cel. – Na UAM w Poznaniu w tym roku rozpoczęło studia znacznie więcej niż w latach ubiegłych młodych Białorusinów, szukających nowych, lepszych warunków do życia. Są to ludzie niezwykle zmotywowani – podkreślił prof. Witkowski. – Ta pomoc jest dla nich bardzo ważna.
Samorządowa dotacja przekazana będzie w dwóch transzach. Pierwsza do 1 marca 2021r. w wysokości 132 tys. zł, a druga do 4 października br. w wysokości 66 tys. zł. Wysokość stypendium wynosić będzie tysiąc zł miesięcznie od stycznia do czerwca i od października do grudnia. Lista stypendystów została ustalona w oparciu o listę rankingową przygotowaną przez władze uczelni na podstawie wyników osiągniętych w czasie nauki (od najwyższej do najniższej średniej). Natomiast studentom I roku studiów – w oparciu o listę rankingową, powstałą po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Pobierający samorządowe stypendium nie mogą również być beneficjentami innego wsparcia finansowego.
Pomoc finansową w postaci stypendiów otrzyma 55 studentów z Białorusi. To efekt współpracy wielkopolskich uczelni i trzech samorządów: Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego, które przeznaczą na ten cel w sumie 0,5 mln złotych. Najwięcej – blisko 200 tys. złotych – przekaże Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
 - 1