Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-01-17

Podsumowanie projektu "Aktywni seniorzy w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"Projekt „Aktywni seniorzy w Metropolii Poznań i w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” finansowany z Rządowych środków na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020, na terenie Metropolii Poznań polegał na organizacji 20 dwudniowych warsztatów. Pierwszy z cyklu warsztatów odbył się w dniach 25-26 maja 2018 w Dopiewie. Ostatni warsztat zorganizowano w Stęszewie 23 i 26 listopada 2018.

W warsztatach brali udział seniorzy w wieku 60+ z danej gminy, urzędnicy (w tym radni) odpowiedzialni za realizację polityki senioralnej w danej gminie oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką senioralną. Warsztaty miały charakter interdyscyplinarny i dostosowany do potrzeb danej gminy, bazując na konkretnych potrzebach i uwarunkowaniach. Warsztaty prowadzone były przez trenerów-specjalistów i dotyczyły następujących tematów: polityka senioralna, gminne rady seniorów, komunikacja, konsultacje społeczne dla seniorów, przygotowywanie projektów przez seniorów, wykorzystywanie narzędzi elektronicznych na potrzeby partycypacji, aktywizacja seniorów do czynnego i biernego prawa wyborczego, wolontariat senioralny.

Równolegle podczas warsztatów przeprowadzono badanie ankietowe w grupie seniorów nt. potrzeb i oczekiwań osób starszych. Ankieta była anonimowa. Uczestnicy zajęć mieli możliwość wypełnienia ankiety podczas warsztatów lub po ich zakończeniu drogą elektroniczną, gdyż ankieta prócz wersji drukowanej była także dostępna online na metropolitalnym portalu konsultacji społecznych www.konsultacje.metropoliapoznan.pl. Tam też znajdują się wyniki przeprowadzonych badań.

W ramach projektu w dniu 7 grudnia 2018 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. W konferencji wzięły udział 44 osoby,
w tym przedstawiciele poznańskich klubów seniora, a także dyrekcja i przedstawicie Centrum Inicjatyw Senioralnych Miasta Poznania. Podczas wydarzenia zaprezentowano wnioski z przeprowadzonych warsztatów oraz raport z badania ankietowego. Gościem specjalnym była przedstawicielka Tarnowskiego Centrum Senioralnego z Jankowic (Gmina Tarnowo Podgórne), która przedstawiła dobre praktyki związane z realizacją polityki senioralnej na poziomie samorządowym. Zaprezentowała i zachęcała również do korzystania z platformy internetowej www.atuty.org.pl , która jest bazą pomysłów i dobrych praktyk społecznych, edukacyjnych i kulturalnych skupionych na działaniach międzypokoleniowych i senioralnych.

Na bazie pozyskanej wiedzy podczas warsztatów z seniorami sporządzono raport, a także cztery poradniki ukazujące najlepsze praktyki:

- Jak zbudować efektywną radę seniorów,
- Wybory samorządowe – zaangażuj się!
- Budżety obywatelskie i pozyskiwanie środków na projekty senioralne.
- Jak zorganizować w gminie efektywny wolontariat oparty o seniorów.

Ponadto w dniu 18 grudnia 2018 roku, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Jacek Jaśkowiak, podpisał deklaracje współpracy w obszarze polityki senioralnej. Metropolia Poznań jako pierwsza metropolia w Polsce dołączyła do samorządów, które wspólnie chciałyby działać w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań w zakresie polityki senioralnej, sprzyjających tworzeniu środowiska przyjaznego osobom starszym, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków do godnego starzenia się w zdrowiu oraz zachowaniu możliwie jak największej aktywności i niezależności.


Zobacz także:
http://metropoliapoznan.home.pl/senior/index.php/2019/01/11/podsumowanie-projektu-aktywni-seniorzy-w-metropolii-poznan-i-w-aglomeracji-kalisko-ostrowskiej/ ›


Tagi:
seniorzy, Seniorzy
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4