Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-04-05

Termomodernizacja dofinansowanaProjekty termomodernizacyjne opracowane dla obiektów publicznych na terenie czterech gmin metropolii Poznań otrzymały dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Po ich realizacji pojawią się znaczne oszczędności w zużyciu energii potrzebnej do ogrzania obiektów, co przyczyni się do obniżenia emisji CO2 do atmosfery.

Umowy na dofinansowanie, 5 kwietnia br., podpisał marszałek województwa wielkopolskiego i włodarze gmin, na terenie których znajdują się przeznaczone do termomodernizacji obiekty. Całkowita wartość projektów realizowanych na terenie gmin: Kostrzyn, Buk, Kleszczewo i Kórnik wynosi ponad 8,7 mln zł, a wysokość dofinansowania nieznacznie przekracza 6,5 mln zł. - Warto pokazać działania, które mają na celu kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej,warto takie projekty dofinansowywać. W części projektów, na których dofinansowanie dzisiaj podpisujemy umowy mamy do czynienie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Takie projekty wymagają szczególnego wsparcia, ponieważ jako Polska powinniśmy nadrabiać zaległości jakie mamy w stosunku do krajów unijnych wiodących w tej dziedzinie - powiedział w trakcie powitania uczestników spotkania Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
Na terenie gminy Kostrzyn modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich (od 1 września 2017 szkoła podstawowa) już się zakończyła. W ramach realizacji projektu m.in. ocieplono stropodach, strop, zamontowano wentylację hybrydową, ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną oraz instalację centralnego ogrzewania. Z obiektu korzysta codziennie ok. 291 osób - uczniowie i pracownicy. Po przeprowadzeniu termomodernizacji zdecydowanie podniósł się komfort dla użytkowników obiektu.
Na terenie gminy Buk dofinansowanie uzyskało pięć projektów termomodernizacyjnych. Podobny zakres prac, jak w szkole w Siekierkach, na terenie gminy Kostrzyn wykonany zostanie w dwóch budynkach szkoły podstawowej w Szewcach (przy ul.  Bukowskiej i w oddziale szkoły w miejscowości Dakowy Suche), w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepruszewie, budynku Szkoły Podstawowej w Dobieżynie oraz w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Buku. Dodatkowo, na każdym z wymienionych pięciu obiektów, zamontowane zostaną kolektory słoneczne umożliwiające pozyskanie ciepłej wody.
Termomodernizację w podobnym zakresie (docieplenie stropodachów, ścian, stropów, wymiana instalacji grzejnej oraz stolarki okiennej i drzwiowej) przejdą też trzy obiekty na terenie gminy Kleszczewo (szkoły w Kleszczewie i Zimnie oraz świetlica wiejska w Poklatkach) a także budynek Szkoły Podstawowej w Radzewie na terenie gminy Kórnik. W szkole w Zimnie dodatkowo zamontowane zostaną kolektory słoneczne.
Po zakończeniu realizacji projektów termomodernizacyjnych zwiększy się komfort przebywania dla użytkowników obiektów, zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do powietrza, a oszczędności powstałe w budżetach gmin będzie można przeznaczyć na inne cele.  
Wszystkie wymienione projekty realizowane są w ramach Poddziałania 3.2.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Tagi:
Buk, dofinansowanie, Edukacja, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Ochrona środowiska, Ogłoszenia, termomodernizacja, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1
 - 2
 - 3